Neidio i'r prif gynnwy

Mae hawl gan bobl na allant weithio oherwydd y coronafeirws ac sy’n gymwys, gael Tâl Salwch Statudol o ddiwrnod cyntaf cyfnod eu salwch. Rodd hyn yn arfer bod o'r pedwerydd diwrnod. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn bwriadu deddfu ynghylch. Bydd y newid hwn yn ôl-weithredol i 13 Mawrth 2020.

Efallai y bydd hawl gan bobl sy’n gweithio yn yr economi gig neu ar gontract dim oriau i Dâl Salwch Statudol. Dylech gyfeirio at y wybodaeth ar Dâl Salwchb Statudol ar GOV.UK i weld a ydych yn gymwys.

Os nad ydych yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol neu’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth newydd. Gallwch wneud cais am y rhain hefyd os na allwch weithio am eich bod yn hunanynysu.

Mae gwybodaeth am Dâl Salwch Statudol, gan gynnwys a ydych yn gymwys a sut i hawlio ar gael ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon