Neidio i'r prif gynnwy

Cefnogaeth i fusnesau pysgota a physgotwyr sy'n dioddef oherwydd coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cymorth busnes gan Busnes Cymru

Gall Busnes Cymru ddweud wrthych sut i gael cymorth gennym ni a Llywodraeth y DU, gan gynnwys:

 • Rhyddhad Ardrethi Busnes
 • grantiau busnes
 • cymorth ar gyfer yr hunangyflogedig
 • mynediad at gyllid
 • cymorth i weithwyr

Cael cymorth a chefnogaeth coronafeirws busnes ar Busnes Cymru.

Treth incwm a TAW

Mae taliadau treth incwm hunanasesiad wedi cael eu gohirio o ddiwedd mis Gorffennaf 2020 tan ddiwedd mis Ionawr 2021.  

Mae taliadau TAW wedi cael eu gohirio o ddiwedd mis Mawrth 2020 tan ddiwedd mis Mehefin 2020.

Mae’r rhain yn cynigion awtomatig ac nid oes angen gwneud cais. Ni fydd cosb am dalu’n hwyr ac ni fydd llog yn cael ei godi yn ystod y cyfnod gohirio.

I gael help cysylltwch â CThEM os na allwch dalu eich Bil treth ar amser ar gov.uk.

Datblygu’r farchnad

Cefnogaeth i'r diwydiant bwyd môr i ddatblygu'r farchnad ddomestig o Borth i Blât ar Menter a Busnes.

Taliadau morgais neu fenthyciadau

Mae benthycwyr wedi cytuno i ohirio taliadau morgais neu fenthyciad am 3 mis ar gyfer y rhai sy'n cael trafferth oherwydd coronafeirws.

Cysylltwch â'ch benthyciwr cyn gynted â phosibl os credwch y gallech gael anawsterau gyda thaliadau.

Credyd Cynhwysol

Taliad i helpu gyda chostau byw yw Credyd Cynhwysol a chaiff ei dalu'n fisol fel ôl-daliad.

Gweithwyr allweddol

Mae gweithwyr cynhyrchu bwyd ar y rhestr o weithwyr allweddol. Bydd eu plant yn cael blaenoriaeth o ran y ddarpariaeth addysg.

Cymorth lles a chymorth arall

Fishermen’s Mission

Mae Fishermen's Mission yn cynnig:

 • cymorth ariannol brys ar gyfer cynnal hanfodion bywyd, a
 • gofal bugeiliol

Llinell Gymorth a Gwybodaeth Seafarers’

Mae rhan o'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth (CAB), Llinell Gymorth a Gwybodaeth Seafarers’ yn cynnig cyngor arbenigol i bysgotwyr, gan gynnwys:

 • cyngor ariannol annibynnol ar yr hawl i fudd-daliadau
 • materion CThEM
 • dyled
 • grantiau elusennau, a
 • tai

Cael help gan Linell Gymorth a Gwybodaeth Seafarers’.

Cymorth lles

Rhestr o sefydliadau sy'n cynnig cymorth lles i'r diwydiant pysgota.

Rhannu’r dudalen hon