Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth a chefnogaeth ariannol i fusnesau pysgota a physgotwyr sy'n dioddef oherwydd coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cymorth busnes gan Busnes Cymru

Gall Busnes Cymru ddweud wrthych sut i gael cymorth gennym ni a Llywodraeth y DU, gan gynnwys:

 • rhyddhad ardrethi busnes
 • cymorth ariannol a grantiau
 • cymorth ar gyfer y rhai sy’n hunangyflogedig
 • cymorth i weithwyr

Cael cymorth a chefnogaeth coronafeirws busnes ar Busnes Cymru.

Treth incwm a TAW

Os oeddech yn ei chael yn anodd i wneud eich taliad treth incwm wedi’i hunan-asesu erbyn 31 Gorffennaf 2020, gallech ohirio eich taliad.

Os ydych yn dewis gohirio eich taliad ar gyfer Gorffennaf 2020, edrychwch beth sydd angen ichi ei wneud ar GOV.UK.
   
Gallech ohirio eich taliadau TAW o ddiwedd mis Mawrth 2020 tan 30 Mehefin 2020.  Os oeddech wedi gohirio eich taliadau TAW, edrychwch sut i ad-dalu eich taliadau TAW sydd wedi’u gohirio ar GOV.UK.

I gael help cysylltwch â CThEM os na allwch dalu eich Bil treth ar amser ar gov.uk.

Datblygu’r farchnad

Cefnogaeth i'r diwydiant bwyd môr i ddatblygu'r farchnad ddomestig o Borth i Blât ar Menter a Busnes.

Taliadau morgais neu fenthyciadau

Gallech wneud cais am seibiant o daliadau morgais neu fenthyciad am 3 mis os ydych yn cael  trafferth i dalu eich morgais.

Mae’n bosibl dod i wybod beth sydd angen ichi ei wneud os na allwch dalu eich morgais, wedi methu gwneud taliadau neu bod eich benthycwr yn ceisio ailfeddiannu eich cartref.

Credyd Cynhwysol

Taliad i helpu gyda chostau byw yw Credyd Cynhwysol a chaiff ei dalu'n fisol fel ôl-daliad.

Cymorth lles a chymorth arall

Fishermen’s Mission

Mae Fishermen's Mission yn cynnig:

 • cymorth ariannol brys ar gyfer cynnal hanfodion bywyd, a
 • gofal bugeiliol

Llinell Gymorth a Gwybodaeth Seafarers’

Mae rhan o'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth (CAB), Llinell Gymorth a Gwybodaeth Seafarers’ yn cynnig cyngor arbenigol i bysgotwyr, gan gynnwys:

 • cyngor ariannol annibynnol ar yr hawl i fudd-daliadau
 • materion CThEM
 • dyled
 • grantiau elusennau
 • tai

Cael help gan Linell Gymorth a Gwybodaeth Seafarers’.

Cymorth lles

Rhestr o sefydliadau sy'n cynnig cymorth lles i'r diwydiant pysgota.