Skip to main content

Os ydych wedi bod i’r ardaloedd canlynol ers 19 Chwefror:

Os ydych wedi dychwelyd o’r ardaloedd canlynol ers 19 Chwefror:

 • Iran
 • Ardaloedd penodol yng Ngogledd yr Eidal lle mae symudiadau wedi’u cyfyngu, yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth yr Eidal
 • Ardaloedd gofal arbennig yn Ne Korea yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Gweriniaeth De Korea

Dylech wneud y canlynol ar unwaith:

 • aros gartref ac osgoi cysylltiad â phobl eraill, fel y byddech yn ei wneud gyda’r ffliw
 • ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio 111 os yw ar gael yn eich ardal (Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan a Bae Abertawe).

Dilynwch y cyngor hwn hyd yn oed os nad yw symptomau’r feirws arnoch

Os byddwch yn datblygu twymyn neu beswch neu’n cael trafferth anadlu, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio 111. Daliwch i ddilyn yr un cyngor. Peidiwch â gadael eich cartref nes cael cyngor gan weithiwr clinigol.

Os ydych chi wedi bod yn Wuhan neu dalaith Hubei yn y 14 diwrnod diwethaf:

Os ydych chi wedi dychwelyd o Wuhan neu dalaith Hubei yn y 14 diwrnod diwethaf, dylech:

 1. aros gartref ac osgoi cysylltiad â phobl eraill, fel y byddech yn ei wneud gyda’r ffliw
 2. ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio 111 os yw ar gael yn eich ardal (Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan a Bae Abertawe)

Dilynwch y cyngor hwn hyd yn oed os nad yw symptomau’r feirws arnoch

Os byddwch yn datblygu twymyn neu beswch neu’n cael trafferth anadlu, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio 111. Daliwch i ddilyn yr un cyngor a pheidiwch â gadael eich cartref nes cael cyngor gan weithiwr clinigol.

Os ydych wedi bod i’r ardaloedd canlynol ers 19 Chwefror:

Os ydych wedi dychwelyd o’r ardaloedd canlynol ers 19 Chwefror:

 • Gogledd yr Eidal (wedi’i ddiffinio gan linell uwchben Pisa, Fflorens a Rimini ond nad yw’n cynnwys y lleoedd hyn)
 • Fiet-nam
 • Cambodia
 • Laos
 • Myanmar

Ac yn datblygu’r symptomau (twymyn neu beswch neu’n cael trafferth anadlu), hyd yn oed os nad ydynt yn ddifrifol o gwbl, dylech:

 1. aros gartref ac osgoi cysylltiad â phobl eraill, fel y byddech yn ei wneud gyda’r ffliw
 2. ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio 111 os yw ar gael yn eich ardal (Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan a Bae Abertawe)

Dim ond os oes gennych y symptomau y dylech ddilyn y cyngor hwn.

Os ydych wedi bod i’r ardaloedd canlynol yn y 14 diwrnod diwethaf:

Os ydych wedi dychwelyd o unrhyw un o’r ardaloedd hyn yn y 14 diwrnod diwethaf:

 • Tsieina
 • Gwlad Thai
 • Japan
 • Gweriniaeth Korea
 • Hong Kong
 • Taiwan
 • Singapôr
 • Malaysia
 • Macau

Ac yn datblygu’r symptomau (twymyn neu beswch neu’n cael trafferth anadlu), hyd yn oed os nad ydynt yn ddifrifol o gwbl, dylech wneud y canlynol ar unwaith:

 1. aros gartref ac osgoi cysylltiad â phobl eraill, fel y byddech yn ei wneud gyda’r ffliw
 2. ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio 111 os yw ar gael yn eich ardal (Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan a Bae Abertawe)

Dim ond os oes gennych y symptomau y dylech ddilyn y cyngor hwn.

Ymwelwyr tramor â Chymru

Caiff ymwelwyr tramor â Chymru, ni waeth beth fo’u statws preswylio, eu heithrio o ffioedd y GIG ar gyfer diagnosis o’r Coronafeirws Newydd ac ar gyfer ei drin (2019-nCoV).  

Yn Tsieina neu’n bwriadu teithio

Os ydych yn Tsieina neu’n bwriadu teithio yno darllenwch cyngor ar deithio i Tsieina ar GOV.UK.

Rhagor o wybodaeth am y coronafeirws

Sut mae’r coronafeirws yn cael ei drosglwyddo a ffeithiau eraill am coronafeirws 2019 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Sut mae’r ymateb i’r coronafeirws yn cael ei reoli ar draws y DU ar GOV.UK

Rhannu’r dudalen hon