Neidio i'r prif gynnwy

Ni fydd y prosiect hwn yn parhau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y Cefndir

Gwnaethom gyhoeddi darluniau, asesiadau amgylcheddol ac adroddiadau ar gyfer y prosiect arfaethedig yn 2016, sydd yn cynnwys rhan newydd o draffordd i'r de o Gasnewydd.

Yna cynhaliwyd Ymchwiliad Cyhoeddus dros flwyddyn o hyd, i ganiatáu i bawb ddweud eu dweud, a gwblhawyd yng ngwanwyn 2018.

Gallwch chi weld y dystiolaeth a gyflwnwyd i'r ymchwiliad ar wefan Persona Associates.

Y Canlyniad

Mae Prif Weinidog Cymru wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â’r cynllun ac mae wedi gwrthod llunio’r Cynlluniau a’r Gorchmynion drafft y byddai eu hangen ar gyfer prosiect yr M4.

Gallwch weld y canlynol yma:

Camau nesaf

Sefydlwyd Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru yn dilyn y cyhoeddiad na fyddai’r prosiect yn digwydd.