Skip to content

Gwneud cwyn

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sut i wneud cwyn i Lywodraeth Cymru.

I wneud cwyn:

defnyddiwch y ffurflen cwyn ar lein

neu

ffoniwch 03000 251378

neu

gan lawrlwytho’r ffurflen a’i anfon at:

cwynion@llyw.cymru

Y Tîm Cynghori ar Gwynion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

GIG

Gwneud cwyn am wasanaeth GIG Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

Microsoft Word document
Ffurflen i wneud cwyn (Maint Ffeil: 24KB)
Adobe PDF document
Polisi cwynion i gwsmeriaid (Maint Ffeil: 329KB)