Skip to main content

Mae’r concordat hwn yn nodi'r dull y cytunwyd arno ar gyfer perthynas waith effeithiol rhwng Llywodraeth y DU y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon