Rôl Comisiynydd y Gymraeg yw hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.