Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn diogelu a hyrwyddo hawliau pobl 60 oed a throsodd.