Skip to main content
Ffoto o John Lloyd Jones OBE

John Lloyd Jones yw Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.

Bu John Lloyd Jones, OBE, yn Arolygydd Arholi ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio (gynt fel Comisiynydd Cynllunio Seilwaith). Yn y rôl honno roedd yn aelod o'r Awdurdod Arholi a ddeliwyd gyda chymhwysiad Lagŵn Llanw Bae Abertawe.

Mae John yn gyn Cadeirydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac NFU Cymru. Mae'n aelod o Fwrdd Ymgynghorol Allanol y Sefydliad Gwyddoniaeth Fiolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Siaradwr Cymraeg rhugl, mae John yn byw yn Nhywyn, Gwynedd.

Rhannu’r dudalen hon