Neidio i'r prif gynnwy
Ffoto o Chris Sutton

Mae Chris Sutton yn aelod o Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.

Mae Chris Sutton yn syrfëwr siartredig ac yn Gyfarwyddwr ar Sutton Consulting Ltd. Mae’n gyn-gyfarwyddwr Rhanbarthol ar gyfer Caerdydd a Chymru i JLL. Mae gan Chris ddiddordeb brwd mewn datblygu economaidd yng Nghymru ac mae ganddo hanes o lwyddiant yn y maes hwn. 

Mae’n gyn-gadeirydd CBI Wales ac mae wedi cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion yn cynnwys defnyddio asedau’r sector cyhoeddus, datganoli ar drethi busnes a diwygio cynllunio.