Mae'r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru wedi cael ei sefydlu i roi cyngor ar y seilwaith sydd angen ar Gymru.

Wedi'i sefydlu gan Lywodraeth Cymru, mae'r Comisiwn yn gorff cynghori annibynnol anstatudol. Bydd yn adolygu anghenion seilwaith economaidd ac amgylcheddol Cymru ar gyfer y 5 - 30 mlynedd nesaf a rhoi cyngor i Weinidogion Cymru.

Penododd Mr John Lloyd Jones OBE fel Cadeirydd y Comisiwn, gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.