Skip to main content

Bydd y Comisiwn Gwaith Teg yn argymell sut i annog arferion cyflogaeth teg ar draws Cymru.

Cafodd y Comisiwn Gwaith Teg ei sefydlu gan y Prif Weinidog er mwyn cyflwyno argymhellion ynghylch gwaith teg.

Bydd yn ystyried yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i hyrwyddo arferion cyflogaeth teg ar draws Cymru. Bydd yn helpu i sicrhau bod Cymru'n genedl gwaith teg.

Mae'r Comisiwn yn un o gyrff Gweinidogol Llywodraeth Cymru. Yr Athro Linda Dickens MBE yw'r Cadeirydd ac aelodau eraill y Comisiwn yw:

  • Yr Athro Edmund Heery
  • Sarah Veale CBE
  • Sharanne Basham-Pyke

Yr Athro Alan Felstead fydd cynghorydd arbenigol annibynnol y Comisiwn. Bydd y Comisiwn yn cyflwyno ei argymhellion erbyn gwanwyn 2019.

Caiff cyfarfodydd llawn y Comisiwn eu cynnal yn rheolaidd, bob tua 6 wythnos fel arfer.

Rhannu’r dudalen hon