Juliet Lyon CBE

Mae Juliet Lyon yn aelod o’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Ymddeolodd Ms Lyon yn ddiweddar o’i swydd fel Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai ac mae’n gyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Penal Reform International. Roedd yn flaenllaw ym maes cyfiawnder menywod yn rhinwedd ei swydd fel aelod o Gomisiwn Cenedlaethol Menywod y DU. Ar hyn o bryd mae’n Athro Gwadd yn Ysgol y Gyfraith, Birkbeck, Prifysgol Llundain ac yn Gadeirydd y Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa.