Neidio i'r prif gynnwy

Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Beth rydym yn ei wneud

Cynhaliodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, adolygiad o'r system gyfiawnder yng Nghymru rhwng Rhagfyr 2017 a Hydref 2019. Cyhoeddodd ein hadroddiad ym mis Hydref 2019 i osod gweledigaeth hirdymor ar gyfer ei ddyfodol.

Gwybodaeth gorfforaethol

Diweddaraf

Datganiad i’r wasg
Polisi a strategaeth

Cyswllt

Andrew Felton
Ysgrifennydd
Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost
ComisiwnCyfiawnder@llyw.cymru