Neidio i'r prif gynnwy

Yr awdurdod strategol ar gyfer goruchwylio pob agwedd ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO).

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth, bydd Comisiwn yn cael ei sefydlu fel corff annibynnol a noddir gan Lywodraeth Cymru erbyn 2023. Bydd yn gyfrifol am oruchwylio’r sector ôl-16 yng Nghymru, sy’n cynnwys addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarthiadau ac ymchwil ac arloesi a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn y sector AHO.

cyfrifoldebau arfaethedig

  • Diogelu buddiannau dysgwyr, sicrhau bod dysgu galwedigaethol a dysgu academaidd yn cael yr un parch
  • sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn fwy cydnaws ag anghenion cyflogwyr
  • monitro perfformiad a llywodraethiant ar yr un pryd ag amddiffyn rhyddid academaidd sefydliadau
  • monitro a hybu gwelliant ymysg darparwyr addysg a hyfforddiant
  • cymryd dull gweithredu system gyfan ar gyfer cyllido ymchwil ac arloesi, gyda'r gallu i ddarparu cyllid i ystod eang o sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch
  • cynyddu’r addysg drydyddol sydd ar gael yn Gymraeg ac annog unigolion i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltu â ni

Os ydych angen rhagor o wybodaeth neu ganllawiau, e-bostiwch CTER@llyw.cymru