Yn y canllaw hwn

1. Trosolwg: Cofrestru i dalu'r Dreth Trafodiadau Tir

Os ydych chi’n gyfreithiwr, asiant, sefydliad neu drosgludwr cyfreithiol, bydd angen i chi gofrestru i ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein. Dim ond ar gyfer un cyfrif y gall pob sefydliad gofrestru, ond gall pob sefydliad gael mwy nag un defnyddiwr. Bydd gan bob defnyddiwr ei gyfrif ar-lein ei hun, a byddan nhw’n defnyddio hyn i gael mynediad at ddangosfwrdd y sefydliad.

Bydd angen i chi ganiatáu hyd at 2 wythnos i’r broses gofrestru gwblhau.

Os ydych chi’n unigolyn nad yw’n cael ei gynrychioli gan gyfreithiwr, asiant neu drosgludwr cyfreithiol, ni fydd angen i chi gofrestru i ffeilio ffurflen.  

Mae tri cham i gofrestru’ch sefydliad i ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein;

  • cofrestru’ch sefydliad gydag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)
  • cofrestru â gwasanaethau ar-lein ACC er mwyn i chi allu ffeilio ffurflenni Treth Trafodiadau Tir ar-lein
  • rhoi gwybod i ACC am unrhyw ddefnyddwyr eraill yr hoffech eu hychwanegu at eich cyfrif ar-lein.