Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn gyfreithiwr neu'n drawsgludydd, cofrestrwch ar-lein er mwyn ffeilio’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT).

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dilynwch y 3 cham hyn:

  1. Cofrestru eich sefydliad. Un cyfrif yn unig gall pob sefydliad ei gael.
  2. Y gweinyddwr yn cofrestru ar gyfer manylion mewngofnodi unigol.
  3. Ychwanegu ddefnyddwyr ar-lein at gyfrif eich sefydliad.

Dylech ganiatáu hyd at bythefnos ar gyfer cwblhau'r broses.

Bydd angen i drethdalwyr sydd heb gyfreithiwr neu drawsgludydd lenwi ffurflen dreth bapur.

1. Cofrestru eich sefydliad

Cyn i chi ddechrau

Sefydliadau sydd wedi'u cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau

Bydd arnoch angen eich:

 • Rhif Cofrestru Tŷ'r Cwmnïau (CRN)
 • cod post y swyddfa gofrestredig

Partneriaeth neu ymddiriedaeth o dan Hunanasesiad

Bydd arnoch angen eich:

 • cyfeirnod unigryw trethdalwr (CUT) eich partneriaeth neu ymddiriedolaeth
 • cod post

Hunangyflogedig o dan Hunanasesiad

Bydd arnoch angen eich:

 • Cyfeirnod Unigryw Trethdalwr (CUT) Hunanasesiad
 • rhif Yswiriant Gwladol 
 • cod post gohebiaeth Hunanasesiad

Byddwch hefyd angen enw, e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn y person a fydd yn weinyddwr eich cyfrif ar-lein.

Er mwyn cwblhau'r cofrestriad, byddwch angen mynediad i'r cyfeiriad e-bost hwnnw. Rhaid iddo fod yn gyfeiriad e-bost unigol fel 'enw.cyntaf@', ac nid blwch post a rennir fel 'gwybodaeth@'. Gallwch ychwanegu mwy o weinyddwyr yn ddiweddarach.

Bydd eich gweinyddwr yn gyfrifol am reoli defnyddwyr ar gyfrif eich sefydliad. Gallant eu hactifadu a'u dadactifadu.

Byddwn yn anfon rhif cofrestru eich sefydliad i’ch gweinyddwr drwy'r post neu e-bost o fewn pythefnos i gofrestru.

Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom.

Pan fyddwch yn derbyn y rhif hwn, bydd angen i chi gwblhau'r cam nesaf er mwyn cofrestru ar gyfer manylion mewngofnodi unigol.

2. Cofrestru ar gyfer cyfrif unigol

Pan fyddwch wedi derbyn rhif cofrestru eich sefydliad, gallwch gofrestru ar gyfer creu manylion mewngofnodi unigol. Mae'r rhif hwn yn eich cysylltu chi â chyfrif eich sefydliad. Cliciwch 'Cofrestrwch nawr' fel y dangosir yn y sgrinlun.

Sgrinlun o’r dudalen we ‘mewngofnodi’ gyda chylch yn dangos y ddolen ‘cofrestrwch nawr’ er mwyn cael mynediad o dan y botwm ‘mewngofnodi’.

Beth sydd angen i chi ei wybod

 • Mae’n rhaid mai chi yw’r gweinyddwr sydd wedi cofrestru yng ngham 1 er mwyn cwblhau'r cam hwn.
 • Pan fyddwch yn derbyn cod dilysu drwy e-bost, bydd hwn wedi cael ei anfon o Microsoft. Mae angen i chi ei ddefnyddio o fewn 10 munud.
 • Os nad ydych yn derbyn y cod hwn, edrychwch yn eich ffolder 'sothach' neu 'sbam'.
 • Cysylltwch â ni os nad ydych wedi ei dderbyn neu fod angen help arnoch.

Peidiwch â rhannu manylion eich cyfrif na'ch cyfrinair gydag unrhyw un. Os bydd angen mynediad ar bobl eraill yn eich sefydliad, gallant gofrestru i gael eu manylion mewngofnodi eu hunain ar wahân. Yna gallwch eu hactifadu er mwyn iddynt gael mynediad i gyfrif y sefydliad.

3. Ychwanegu mwy o ddefnyddwyr

Gan eich bod chi nawr wedi cofrestru eich sefydliad a sefydlu eich manylion mewngofnodi unigol, gall defnyddwyr eraill gael mynediad i gyfrif y sefydliad.

Dilynwch ein canllawiau ar sut i ychwanegu a thynnu defnyddwyr.

Rhannu’r dudalen hon