Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer cymwysterau TGAU,UG a Safon Uwch ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Sefydliad: