Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am bobl ag anabledd dysgu, anabledd corfforol a synhwyraidd.