Neidio i'r prif gynnwy

Sut ydym am ddiogelu a datblygu'n coetiroedd dros yr 50 mlynedd nesaf.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Strategaeth

Yn 2018, cyhoeddwyd y fersiwn ddiweddaraf o Coetiroedd i Gymru, ein strategaeth 50 mlynedd ar gyfer coetiroedd a choed yng Nghymru. 

Mae'r strategaeth yn amlinellu gweledigaeth a thargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer coed, coetiroedd a choedwigoedd Cymru. Mae wedi'i greu o amgylch pedair thema strategol:

 • ymateb i newid yn yr hinsawdd
 • coetiroedd i bobl
 • sector coedwigaeth cystadleuol ac integredig
 • ansawdd yr amgylchedd

Cynllun gweithredu

Mae'r cynllun gweithredu yn nodi'r camau gweithredu a'r gweithgareddau tymor byr i gyflawni uchelgeisiau hirdymor Coetiroedd i Gymru.

Mae'r cynllun yn cwmpasu cyfnod o 5 mlynedd. Mae'n nodi:

 • egwyddorion sylfaenol
 • mecanweithiau cyflawni, a
 • camau blaenoriaeth

Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru'r cynllun gweithredu i ystyried y cynnydd a wnaed hyd yma. Bydd y fersiwn diwygiedig yn nodi blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Dangosyddion

Mae adroddiadau Dangosyddion Coetiroedd i Gymru yn mesur ein cynnydd tuag at y canlyniadau lefel uchel a ddisgrifir yn Coetiroedd i Gymru.

Mae'r 23 dangosydd yn ymdrin â newidiadau o ran ardal a natur coetiroedd a choed Cymru. Maent hefyd yn monitro'r nwyddau a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu.

Mae'r adroddiad diweddaraf yn cynnwys:

 • ffynonellau data
 • y duedd a ddymunir ar gyfer pob dangosydd
 • gwybodaeth sylfaenol, lle bo ar gael. 
 • sylwebaeth yn nodi perthnasedd, pwyntiau allweddol ac unrhyw nodiadau i roi cyd-destun i'r data