Neidio i'r prif gynnwy

Ein hymrwymiad yw creu rhwydwaith o goetiroedd ar hyd a lled Cymru.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Croeso i Goedwig Genedlaethol Cymru

Yn ystod gwanwyn 2020, cyhoeddwyd ein hymrwymiad i’r Goedwig Genedlaethol i Gymru. Bydd yn: 

  • creu ardaloedd o goetiroedd newydd
  • helpu i adfer a chynnal rhai o’n coetiroedd hynafol pwysig

Mewn amser, bydd yn ffurfio rhwydwaith cysylltiedig o goetiroedd ledled Cymru. Bydd hyn yn dod â manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd coetiroedd newydd a reolir a grëwyd ar gyfer y Goedwig Genedlaethol yn:

  • darparu mannau ar gyfer hamdden a natur
  • helpu i ddal a storio carbon
  • darparu pren - adnodd cynaliadwy ar gyfer adeiladu

Mae creu Coedwig Genedlaethol yng Nghymru yn ymrwymiad hirdymor, sy'n rhychwantu degawdau lawer. Ar hyn o bryd rydym yn ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid i ddeall y ffordd orau o ddarparu'r Goedwig Genedlaethol. 

Digwyddiad y Goedwig Genedlaethol - Eich Safbwyntiau a’ch Lleisiau

Cynhaliwyd cyfres o sesiynau trafod ar-lein 10-12 Mawrth i roi cyfle i bobl drafod Coedwig Genedlaethol Cymru.    

Agorodd y Prif Weinidog y digwyddiad tri diwrnod ar-lein. Cyhoeddodd brosiect arddangos newydd i gynyddu nifer safleoedd enghreifftiol Coedwigoedd Cenedlaethol ledled Cymru.  Coetiroedd fydd y rhain yn ogystal â'r rhai ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Bydd y coetiroedd hyn yn ein helpu i gyflawni ein canlyniadau Goedwig Genedlaethol. Maent hefyd yn cydnabod yr amser, yr ymdrech a'r brwdfrydedd y mae cynifer o bobl yn eu rhoi i reoli ein coetiroedd gwych.  

Yn ogystal â hyn bydd cyllid ar gael i:

  • wella coetiroedd i safon Coedwigoedd Cenedlaethol yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer 
  • ardaloedd coetiroedd newydd.  

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn dros y misoedd nesaf.

Bydd recordiadau o'r digwyddiad ar gael yn fuan ar restr chwarae YouTube Coedwig Genedlaethol Cymru.

Casgliad y Werin

Mae Casgliad y WerinCyn dathlu treftadaeth a diwylliant Cymru. Casgliad o adnoddau sy'n cysylltu â hanes, diwylliant a phobl Cymru ydyw. Gall unrhyw un gyfrannu ato.

Mae rhaglen y Goedwig Genedlaethol yn cydweithio â:

  • yr Amgueddfa Genedlaethol
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a
  • Chomisiwn Brenhinol henebion Cymru

i greu Casgliad y Werin y Goedwig Genedlaethol i Gymru.  Bydd creu ardal bwrpasol i’r Goedwig Genedlaethol ar Gasgliad y Werin Cymru yn galluogi cymunedau i ymgysylltu â’i gilydd.  Gallant goladu atgofion, naratif a chyfryngau ar eu cysylltiadau personol â choed.

Ewch i Gasgliad y Werin y Goedwig Genedlaethol

Os oes gennych gyfraniad ar gyfer y casgliad, e-bostiwch nationalforestwales@gov.cymru

 

Safleoedd y Goedwig Genedlaethol hyd yma

Yn hydref 2020 cyhoeddwyd y 14 safle Coedwig Cenedlaethol cyntaf:

Mae'r safleoedd hyn yn nodi dechrau ein hymrwymiad. Maent yn rhan o'n hystâd, ac yn cael eu rheoli a'u cynnal gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Eleni, byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid i edrych ar goetiroedd newydd  a rhai sy’n bodoli eisoes. Byddwn yn trafod y nodweddion a'r manteision y mae angen iddynt eu darparu i fod yn rhan o'r Goedwig Genedlaethol.

Gweld map o'r holl safleoedd.