Neidio i'r prif gynnwy

Ein hymrwymiad yw creu rhwydwaith o goetiroedd ar hyd a lled Cymru.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Croeso i Goedwig Genedlaethol Cymru

Yn ystod gwanwyn 2020, cyhoeddwyd ein hymrwymiad i’r Goedwig Genedlaethol i Gymru. Bydd yn: 

 • creu ardaloedd o goetiroedd newydd
 • helpu i adfer a chynnal rhai o’n coetiroedd hynafol pwysig

Mewn amser, bydd yn ffurfio rhwydwaith cysylltiedig o goetiroedd ledled Cymru. Bydd hyn yn dod â manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd coetiroedd newydd a reolir a grëwyd ar gyfer y Goedwig Genedlaethol yn:

 • darparu mannau ar gyfer hamdden a natur
 • helpu i ddal a storio carbon
 • darparu pren - adnodd cynaliadwy ar gyfer adeiladu

Mae creu Coedwig Genedlaethol yng Nghymru yn ymrwymiad hirdymor, sy'n rhychwantu degawdau lawer. Ar hyn o bryd rydym yn ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid i ddeall y ffordd orau o ddarparu'r Goedwig Genedlaethol. 

Y Grant Buddsoddi mewn Coetir

Ar 14 Gorffennaf 2021, agorwyd ceisiadau ar gyfer rownd gyntaf y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG).  Bydd y cynllun yn rhoi cymorth ariannol i bobl i:

 • greu coetir newydd, neu i  
 • wella coetir

gan fodloni safonau’r Goedwig Genedlaethol. Gellir ychwanegu ffynonellau cyllid eraill at y grant.  Bydd yn ffordd i greu coetir amlbwrpas o ansawdd uchel. Daeth y ffenestr ar gyfer y rownd gyntaf i ben ar 27 Awst 2021 ond y gobaith yw y bydd rowndiau eraill yn y dyfodol.

Digwyddiad y Goedwig Genedlaethol - Eich Safbwyntiau a’ch Lleisiau

Cynhaliwyd cyfres o sesiynau trafod ar-lein 10-12 Mawrth i roi cyfle i bobl drafod Coedwig Genedlaethol Cymru.    

Agorodd y Prif Weinidog y digwyddiad tri diwrnod ar-lein. Cyhoeddodd brosiect arddangos newydd i gynyddu nifer safleoedd enghreifftiol Coedwigoedd Cenedlaethol ledled Cymru.  Coetiroedd fydd y rhain yn ogystal â'r rhai ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Bydd y coetiroedd hyn yn ein helpu i gyflawni ein canlyniadau Goedwig Genedlaethol. Maent hefyd yn cydnabod yr amser, yr ymdrech a'r brwdfrydedd y mae cynifer o bobl yn eu rhoi i reoli ein coetiroedd gwych.  

Yn ogystal â hyn bydd cyllid ar gael i:

 • wella coetiroedd i safon Coedwigoedd Cenedlaethol yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer 
 • ardaloedd coetiroedd newydd.  

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn dros y misoedd nesaf.

Mae recordiadau o'r digwyddiad ar gael ar ein rhestr chwarae YouTube Coedwig Genedlaethol Cymru.

Casgliad y Werin

Mae Casgliad y WerinCyn dathlu treftadaeth a diwylliant Cymru. Casgliad o adnoddau sy'n cysylltu â hanes, diwylliant a phobl Cymru ydyw. Gall unrhyw un gyfrannu ato.

Mae rhaglen y Goedwig Genedlaethol yn cydweithio â:

 • yr Amgueddfa Genedlaethol
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a
 • Chomisiwn Brenhinol henebion Cymru

i greu Casgliad y Werin y Goedwig Genedlaethol i Gymru.  Bydd creu ardal bwrpasol i’r Goedwig Genedlaethol ar Gasgliad y Werin Cymru yn galluogi cymunedau i ymgysylltu â’i gilydd.  Gallant goladu atgofion, naratif a chyfryngau ar eu cysylltiadau personol â choed.

Ewch i Gasgliad y Werin y Goedwig Genedlaethol

Os oes gennych gyfraniad ar gyfer y casgliad, e-bostiwch nationalforestwales@gov.cymru

 

Safleoedd y Goedwig Genedlaethol hyd yma

Yn hydref 2020 cyhoeddwyd y 14 safle Coedwig Cenedlaethol cyntaf.

Mae'r safleoedd hyn yn nodi dechrau ein hymrwymiad. Maent yn rhan o'n hystâd, ac yn cael eu rheoli a'u cynnal gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Eleni, byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid i edrych ar goetiroedd newydd  a rhai sy’n bodoli eisoes. Byddwn yn trafod y nodweddion a'r manteision y mae angen iddynt eu darparu i fod yn rhan o'r Goedwig Genedlaethol.

Gweld map o'r holl safleoedd.