Neidio i'r prif gynnwy

Coedwig Genedlaethol i Gymru

Ymunwch â ni ar ein llwybr antur drwy Gymru wrth i ni greu Coedwig Genedlaethol unigryw sy'n ymestyn ar hyd a lled Cymru.

Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)
Ar 13 Mehefin 2022, agorwyd ceisiadau ar gyfer cylch cyntaf y Grant Buddsoddi mewn Coetir.
Plannwch goeden i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd
Darganfyddwch bryd a ble y gallwch chi gasglu'ch coeden
Helpwch lunio ein Coedwig Genedlaethol
Dywedwch wrthym lle hoffech chi weld mwy o goed yn cael eu plannu

Beth yw Coedwig Genedlaethol Cymru?

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru yn fenter unigryw i greu rhwydwaith cenedlaethol o goetiroedd a choedwigoedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd.

Bydd yn:

  • ymestyn hyd a lled Cymru, gan ei gwneud yn hygyrch i bawb
  • bod yn fenter gymunedol go iawn gyda choetiroedd newydd yn cael eu plannu gan gymunedau, ffermwyr a thirfeddianwyr ledled Cymru
  • creu ardaloedd newydd o goetiroedd yn ogystal ag adfer a chynnal coetiroedd unigryw ac anadferadwy Cymru
  • gwarchod natur a mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth, gan gefnogi iechyd a lles cymunedau hefyd