Neidio i'r prif gynnwy

Lefel y risg i'ch moch.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y sefyllfa bresennol

Ar 10 Medi 2020 gwnaeth yr Almaen gadarnhau ei hachos cyntaf erioed o glwy Affricanaidd y Moch. Cafodd y clwy ei ddarganfod mewn baedd gwyllt marw ger y ffin â Gwlad Pwyl. O’r herwydd mae’r Almaen wedi colli ei statws o fod yn glir o’r clwy. Dyma gam arwyddocaol yn nhrosglwyddiad y clwy o Ddwyrain a Chanol Ewrop, lle y mae ar led, i Orllewin Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth am y clwy yn Ewrop ewch i wefan GOV.UK.

Mae lefel y risg o safbwynt y clwy yn y DU yn parhau’n ‘ganolig’ ond mae’r sefyllfa hon yn cael ei hadolygu’n barhaus. Mae’r lefel risg hon o ganlyniad i’r ffaith bod y clwy yn parhau i ledu ar draws Ewrop. 

Mae’r clwy wedi achosi marwolaeth miliynau o foch ar draws y byd. Yn sicr mae’r clwy yn risg ddifrifol i ddiwydiant moch y DU. Dylai ceidwaid moch gyflwyno mesurau er mwyn sicrhau bioddiogelwch eu ffermydd.

Rydyn ni'n cydweithio'n glos â gweinyddiaethau eraill y DU er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r clefyd ymyg y canlynol:

  • cyhoedd
  • y diwydiant ffermio
  • pobl sy'n teithio i’r DU o Ewrop ac Asia, ble mae’r clefyd ar led

Os ceir achos o'r clefyd, byddwn yn gweithio'n gyflym ac yn bendant i:

  • reoli lledaeniad y clwy a’i ddileu
  • adennill ein statws fel gwlad ddiglefyd

Fideos am glwy Affricanaidd y moch

Mae'r fideos hyn yn esbonio sut y gall y clefyd gael ei gyflwyno i'r DU a'r hyn y gallwch chi ei wneud i rwystro hynny.