Neidio i'r prif gynnwy

Lefel y risg i'ch moch.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Codwyd lefel y risg i ganolig

Mae lefel y risg o gyflwyno clwy Affricanaidd y moch i'r DU wedi'i chodi o'r Lefel Isaf i'r Lefel Ganolig. Hynny am fod y clwy'n lledaenu yn rhannau o Ganolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r clefyd yn fygythiad difrifol i ddiwydiant moch y DU. Dylai ffermwyr moch gymryd camau i wneud yn siŵr bod eu ffermydd yn fioddiogel.

Rydyn ni'n cydweithio'n glos â Llywodraethau'r DU a'r Alban i ddysgu'r:

  • cyhoedd
  • y diwydiant ffermio
  • pobl sy'n dychwelyd o Ewrop

am y sefyllfa a'r angen am y lefelau bioddiogelwch uchaf.

Os ceir achos o'r clefyd, byddwn yn gweithio'n gyflym ac yn bendant i:

  • ddileu'r clefyd
  • adennill ein statws fel gwlad ddiglefyd

 

Fideos am glwy Affricanaidd y moch

Mae'r fideos hyn yn esbonio sut y gall y clefyd gael ei gyflwyno i'r DU a'r hyn y gallwch chi ei wneud i rwystro hynny.

Rhannu’r dudalen hon