Neidio i'r prif gynnwy

O’r 18 Mai bydd awdurdodau lleol yn agor rhai canolfannau gwastraff cartref ac ailgylchu.

Dylech ond fynd i’r ganolfan ailgylchu leol os yw’n hanfodol ac nad ydych yn gallu storio eich gwastraff a’ch deunydd ailgylchu gartref.   

Ni ddylech:

  • ymweld â chanolfan ailgylchu os oes gennych chi neu unrhyw un sydd ar eich aelwyd symptomau COVID-19 neu yn gwarchod rhag COVID-19
  • gadw at reolau pellter cymdeithasol tra rydych yn y ganolfan

Cyn teithio edrychwch ar oriau agor canolfannau ailgylchu eich awdurdod lleol. Byddant hefyd yn gallu dweud wrthych am unrhyw gyfyngiadau yn eu canolfannau. 

Mae’n debygol y bydd ciwiau mewn canolfannau ailgylchu oherwydd y cyfyngu ar  nifer y bobl sy’n cael mynd ar y safle ar un adeg.   

Yr hyn y gallwch ei wneud os nad yw eich canolfan leol ar agor

If your local centre is not open you should use regular waste collections or check if your local authority can collect large or bulky items.

You must not dispose of household waste in a way that will cause pollution or harm people’s health. This includes fly-tipping and burning household waste.