Data ar breswylwyr yn ysbytai ac unedau'r GIG ar gyfer pobl â salwch meddwl neu anabledd dysgu ar 31 Mawrth 2019.