Canllawiau a gwasanaethau

  • Mae clefyd y croen talpiog yn glefyd hysbysadwy ar anifeiliaid sy'n cael ei ledaenu gan feirws.