Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

  • Clefyd heintus ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clefyd pothellog y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Rhannu’r dudalen hon