Canllawiau a gwasanaethau

  • Clefyd feirol hynod heintus sy'n effeithio ar adar yw clefyd Newcastle. Mae'n glefyd hysbysadwy.