Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

  • Yn disgrifio'r symptomau a sut i rwystro'r clefyd rhag lledaenu mewn buchesi godro.
  • Haint cronig yn y system gastroberfeddol yw clefyd Johne, sy'n effeithio ar ddefaid a gwartheg yn bennaf.

Rhannu’r dudalen hon