Canllawiau a gwasanaethau

  • Clefyd heintus iawn ar foch sy'n cael ei achosi gan feirws yw clwy clasurol y moch. Mae'n glefyd hysbysadwy.