Skip to main content

Canllawiau a gwasanaethau

  • Mae clefyd Aujeszky (pseudorabies) yn glefyd sy'n effeithio ar foch yn bennaf ond mae'n gallu cael ei basio i rywogaethau eraill. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Rhannu’r dudalen hon