Neidio i'r prif gynnwy

Gallwch wneud cais am daliad o £750 oddi wrth eich awdurdod lleol os ydych wedi cael gwybod y dylech chi hunanynysu ac os na allwch weithio gartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r cynllun cymorth hunanynysu wedi’i greu ar gyfer pobl ar incwm isel, nad ydynt yn gallu gweithio gartref ac sy’n gorfod hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr ar incwm isel sydd â phlant sy’n hunanynysu.

Darllenwch ragor i gael gwybod a ydych chi’n gymwys i gael y taliad.

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ