Mae Chwaraeon Cymru yn datblygu ac yn hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol.