Neidio i'r prif gynnwy

Mae undebau credyd yn sefydliadau nid er elw, a chewch wneud cais iddynt am fenthyciad neu gyfrif cynilo fel gyda banc neu gymdeithas adeiladu.

Maent yn cynnig:

  • benthyciadau llog isel
  • benthyciad i helpu i dalu eich ôl-ddyledion rhent oherwydd y coronafeirws
  • cyfrifon cynilo (gan gynnwys cynlluniau cynilo ar gyfer y Nadolig)
  • cyfrifon cynilo i ysgolion a phlant iau
  • cyfrifon i’ch helpu i dalu’r rhent a chadw o fewn eich cyllideb
  • cardiau debyd sydd wedi ei dalu ymlaen llaw sydd â nodweddion tebyg i gyfrif banc
  • cynlluniau cyflogres ar gyfer tynnu arian o’ch cyflog (gall eich cyflogwr dynnu swm o’ch cyflog er mwyn ichi gynilo arian neu dalu benthyciad yn ôl)

Mae undebau credyd yn cynnig dewis amgen i fenthyciadau diwrnod cyflog a benthyciadau gan fenthycwyr llog uchel eraill. Maent yn cael eu diogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol.

Cewch ddod o hyd i’ch undeb credyd lleol drwy chwilio ar Undebau Credyd Cymru.