Neidio i'r prif gynnwy

Data am wasanaethau bysiau, tocynnau bws, amlder bysiau a thacsis ay gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Yn ystod 2017-18, roedd 99.9 miliwn o deithiau ar fysiau lleol yng Nghymru, gyda'r gwasanaethau yn cwmpasu 99.1 miliwn o gilomedrau cerbyd. Roedd ychydig dros dri chwarter (77%) y pellter wedi dod o deithiau masnachol. Roedd cyfanswm y pellter a deithiwyd yn 2017-18 yn debyg iawn i'r flwyddyn flaenorol, yn dilyn tuedd am i lawr ers amser. Mae'r ffigur diweddaraf 20% yn is na'r pellter a deithiwyd yn 2007-2008, oherwydd y gostyngiad sylweddol yn y pellter a deithiwyd ar wasanaethau â chymhorthdal (i lawr 46%). Bu gostyngiad o 7% yn y pellter a deithiwyd gan wasanaethau masnachol yn ystod yr un cyfnod.

Prif bwyntiau

  • Mae nifer y teithiau a gafwyd ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru, a chyfanswm y pellter a deithiwyd, wedi sefydlogi yn ddiweddar. Roedd hyn yn dilyn gostyngiad hirdymor yn y nifer sy'n defnyddio bysiau.
  • Roedd 99.9 miliwn o deithiau ar fysiau lleol yng Nghymru yn 2017-18. Roedd y gwasanaethau hyn yn cynnwys cyfanswm o 99.1 miliwn o gilometrau cerbyd. Roedd gwasanaethau masnachol yn gyfrifol am 77% o'r pellter a deithiwyd a'r gwasanaethau â chymhorthdal yn gyfrifol am 23%.
  • Bu i nifer y gyrwyr a'r cerbydau sy'n weithredol gynyddu yn 2017-18, wedi gostyngiad hirdymor.
  • Roedd 7.7% o gynnydd yn nifer y gyrwyr i 3,798, a 4.2% o gynnydd yn nifer y cerbydau i 2,458.
  • Bu cynnydd ym mhris tocynnau bws yng Nghymru rhwng 2017 a 2018.
  • Roedd tocynnau bws yng Nghymru wedi cynyddu 3.6% rhwng 2017 a 2018, yn uwch na chyfradd chwyddiant prisiau defnyddwyr yn y DU dros yr un cyfnod.
  • Bu gostyngiad yn nifer y tacsis sydd wedi cofrestru (i lawr 1.5%) ond cynnydd yn nifer y cerbydau hurio preifat sydd wedi cofrestru (cynnydd o 3.5%) yn 2018.
  • Yng Nghymru, cafodd 5,007 tacsi a 4,936 o gerbydau hurio preifat eu trwyddedu o fis Mawrth 2018.

Adroddiadau

Cerbydau Gwasanaeth cyhoeddus (bysiau a thacsis), Ebrill 2017 i Mawrth 2018
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 799 KB

PDF
Saesneg yn unig
799 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon