Mae data yn cynnwys y nifer o geisiadau a dderbynnir a’r grantiau a ddyfarnwyd ar gyfer Mai 2020.