Neidio i'r prif gynnwy

Sut gall rhieni a gofalwyr gefnogi eu plant i ddefnyddio’r Gymraeg tra bod ysgolion ar gau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ein datganiad polisi Cadw’n Ddiogel. Dal ati i ddysgu, rydym yn ymrwymo i ofalu bod gan ysgolion, lleoliadau a dysgwyr yr un hawl i gymorth, boed drwy’r Gymraeg, y Saesneg neu’n ddwyieithog. Rydym hefyd wedi nodi ein bwriad i ganolbwyntio’n benodol ar ddysgwyr mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Cymraeg sy’n byw ar aelwydydd lle na siaredir Cymraeg, ac yn dod o hyd i ffyrdd o gynnal eu cysylltiad â’r iaith.

Sut gallaf gefnogi fy mhlant os nad wyf yn siarad Cymraeg?

Ein prif neges yw peidiwch poeni os nad ydych yn gallu siarad Cymraeg gyda’ch plant. Mae llawer y gallwch chi ei wneud i helpu eich plant i ddefnyddio’r Gymraeg. Rydym am sicrhau bod pob dysgwr, waeth beth yw cyfrwng eu haddysg, yn gallu parhau i ddatblygu’u sgiliau a defnyddio’r iaith.

Ar y dudalen hon, mae syniadau am gamau y gallwch eu cymryd a dolenni i ble i fynd am ragor o gefnogaeth a gwybodaeth.

Yr ysgol neu lleoliad fydd eich cyswllt cyntaf o hyd i’ch helpu i sicrhau bod eich plant yn dal ati i ddysgu. Dylent allu eich cefnogi neu eich cynghori ar y ffordd orau o helpu eich plant i gynnal eu sgiliau Cymraeg.

Camau syml i’w dilyn

Os oes modd i chi annog eich plant i ddefnyddio'r Gymraeg wrth siarad gyda ffrindiau, brodyr a chwiorydd neu aelodau o'r teulu sydd yn gallu siarad Cymraeg, yna bydd yn eu helpu i gynnal eu sgiliau. Wrth gwrs, bydd rhaid i chi sicrhau bod eich plant yn gwneud hyn o fewn y canllawiau ar gyfer cadw pellter cymdeithasol, ond mae dulliau o wneud hyn dros y ffôn neu yn ddigidol.

Gallwch hefyd helpu eich plant trwy eu hannog i ymgymryd â gweithgareddau sydd ar gael trwy wahanol gyfryngau e.e. gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg, lawrlwytho apiau Cymraeg, gwylio rhaglenni Cymraeg ar y teledu, defnyddio cyfryngau cymdeithasol e.e. Facebook a Twitter yn Gymraeg. Y peth pwysig yw bod eich plant yn cael cyswllt â'r iaith a hynny mor aml â phosib. 

Mae gwybodaeth bellach a dolenni i syniadau am weithgareddau i blant a phobl ifanc eu gwneud yn Gymraeg ar Hwb.