Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 28 Ebrill 2016.

Cyfnod ymgynghori:
24 Chwefror 2016 i 28 Ebrill 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 324 KB

PDF
324 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymatebion (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn ceisio barn ynghylch y fersiwn ddrafft ddiwygiedig o'r ddogfen ganllawiau Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Dogfen gyfarwyddyd  Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010.

Mae'r fersiwn drafft diwygiedig sydd bellach yn dwyn y teitl Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd yn fyrrach ac yn ystyried newidiadau i ddeddfwriaeth cydraddoldeb a chanllawiau newydd ar gadw Mewnanadlwyr Salbutamol ar dir yr ysgol.

Gall cyflyrau meddygol gael effaith barhaol ar blant a datblygiad cymdeithasol gallu a hyder pobl ifanc mewn cyrhaeddiad addysgol. Mae'n bwysig sicrhau bod gwasanaethau cymorth di-dor ar gael i ddiwallu eu hanghenion ac yn caniatáu dilyniant wrth gael gafael ar gyfleoedd addysgol yn yr ysgol yn y cartref yn yr ysbyty neu leoliad arall ac mewn cydweithrediad â rhieni / gofalwyr a'r ysgol fel arfer y dysgwr yn mynychu.

Mae'r canllawiau cyfredol ddogfen "Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol" yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddiwallu anghenion addysgol plant a phobl ifanc sydd ag anghenion meddygol yn y lleoliad addysg. Mae'r cyfarwyddyd yn cynnig cyngor ar sut mae ysgolion yn llunio polisïau i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion meddygol.

Dylai'r cwestiynau gael eu darllen ar y cyd â'r drafft Cefnogi Dysgwyr â Gofal Iechyd dogfen gyfarwyddyd sy'n disodli'r Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion ddogfen gyfarwyddyd Anghenion Meddygol.  

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 295 KB

PDF
295 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Canllawiau drafft
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 297 KB

PDF
297 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r effaith ar hawliau plant
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 819 KB

PDF
819 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Canllawiau ar y defnydd o anadlwyr salbutamol brys mewn ysgolion yng Nghymru
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 405 KB

PDF
405 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffurflenni anghenion meddygol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 324 KB

PDF
324 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon