Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y bont newydd a’r waliau cynnal yng Nghefn Coed yn cadw’r cysylltiad rhwng gogledd a de Cefn Coed tra’n caniatáu i ni ledu’r A465.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Llun lloeren o'r newidiadau i gyffordd Cefn coed
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd Cefn coed.

Beth ydyn ni'n ei wneud

 • adeiladu ffordd dros dro
 • symud cyfleustodau
 • adeiladu pont newydd yn High Street
 • adeiladu pont droed newydd
 • lledu traphont Taf Fechan
 • adeiladu waliau cynnal

Byddwn yn codi wal 688tr (210m) o hyd ar hyd yr A470 wrth fynwent Cefn Coed.

Byddwn yn adeiladu pont newydd yn lle pont High Street er mwyn inni allu lledu’r ffordd newydd i’r gogledd a’r de.

Byddwn yn cryfhau ac yn lledu traphont Taf Fechan i gario ffordd newydd yr A465.

Byddwn yn adeiladu ffordd tua’r dwyrain o draphont Taf Fechan am ryw hanner milltir (0.8km). Caiff y ffordd ei hadeiladu mewn cyfres o drychiadau hyd at 52tr (16m) o ddyfnder ac argloddiau hyd at 44tr (13.5m) o uchder.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • adeiladu ffordd dros dro i gysylltu ffordd y Faenor â'r Stryd Fawr Uchaf
 • adeiladu dau gylchfan dros dro ar yr A465 i gymryd lle'r cyffyrdd presennol â Grawen lane a ffordd y Faenor Isaf.
 • gwaith pentyrru wedi'i gychwyn ar ochr ddeheuol yr A465
 • tyllu ac adeiladu gwaelod sylfeini pont Taf Fawr ar ochr orllewinol yr afon
 • clirio llystyfiant
 • symud llwybrau troed a chreu traciau mynediad
Image
Works at Cefn Coed junction
Y gwaith yng Nghefn Coed

Y camau nesaf

 • byddwn yn codi pont droed dros dro ochr yn ochr â phont bresennol y Stryd Fawr i ganiatáu i gerddwyr groesi yr A465
 • byddwn yn gosod gwasanaethau dros dro o dan y bont droed bresennol wrth inni dynnu yr hen bont i lawr ac adeiladu yr un newydd.
 • Haf 2021 i hydref 2023: byddwn yn adeiladu'r draphont newydd i gario'r ffordd ymuno ac ymadael a'r brif ffordd dros Daf Fawr.  Bydd 3 piler oddeutu 25m o uchder yn cynnal y draphont.

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.