Neidio i'r prif gynnwy

Mae rhai hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad ar gau lle:

  • mae'r ardaloedd yn agored i nifer fawr o bobl yn ymgasglu neu'n rhy agos at ei gilydd
  • eu defnydd yn peri risg uchel o ledaenu coronafeirws o fewn yr ardal

Mae hyn er mwyn caniatáu i bobl fynd allan i ymarfer corff mewn ffordd ddiogel. Mae'n:

  • caniatáu cau ardaloedd sy'n dueddol o orlenwi
  • cefnogi pwysigrwydd dilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol. Yn enwedig gyda phobl nad ydych yn byw gyda nhw, neu nad ydynt ar eich cartref estynedig unigryw.

Mae’r penderfyniadau ynghylch cau yn dibynnu ar arbenigedd y sefydliadau sy’n gyfrifol am eu rheoli. 

Gau yn eich ardal

Awdurdodau lleol

Parciau Cenedlaethol

Nid oes hawliau tramwy cyhoeddus a chau tir ar gau. Cael gwybodaeth am Barciau Cenedlaethol a chanolfannau ymwelwyr yn:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Nid oes hawliau tramwy cyhoeddus a chau tir ar gau. Cael gwybodaeth am ganolfannau ymwelwyr yn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nid oes hawliau tramwy cyhoeddus a chau tir ar gau. Cael gwybodaeth am ganolfannau ymwelwyr yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol.