Neidio i'r prif gynnwy

Mae cyfreithiau newydd yn ei gwneud hi’n ofynnol i rai hawliau tramwy a thir mynediad gael eu cau o dan yr amgylchiadau canlynol: 

  • mae nifer uchel o bobl yn dueddol o ddod ynghyd neu fod yn rhy agos at ei gilydd yn yr ardaloedd 
  • gallai’r defnydd ohonynt olygu bod perygl uchel y gallai coronafeirws gael ei ledaenu o fewn yr ardal 

Y cyfreithiau newydd yw Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, ac maent yn berthnasol i: 

  • awdurdodau lleol 
  • awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol 
  • Cyfoeth Naturiol Cymru 
  • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nid yw’r rheoliadau hyn yn atal pobl rhag gwneud ymarfer corff yn yr awyr agored. Maent yn ei gwneud hi’n bosibl i gau ardaloedd lle y gallai pobl ddod ynghyd ac maent yn cydnabod pwysigrwydd gallu gwneud ymarfer corff yn agos at eich cartref. 

Mae’r penderfyniadau ynghylch cau yn dibynnu ar arbenigedd y sefydliadau sy’n gyfrifol am eu rheoli.