Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn profi materion technegol ysbeidiol ar hyn o bryd. Gall y rhain effeithio ar fynediad i'r gwyliwr Map ALC Rhagfynegol ar-lein. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan y mater hwn. Rydym yn gweithio i'w ddatrys erbyn diwedd mis Hydref. Yn y cyfamser, cysylltwch â ni os oes angen brys am wybodaeth Dosbarthiad Tir Amaethyddol (ALC).

Mae tir wedi'i gategoreiddio'n un o'r graddau canlynol:

  • gradd 1: tir amaethyddol o ansawdd rhagorol
  • gradd 2: tir amaethyddol o ansawdd da
  • gradd 3a: tir amaethyddol o ansawdd da i gymedrol
  • gradd 3b: tir Amaethyddol o ansawdd cymedrol
  • gradd 4: tir amaethyddol o ansawdd gwael
  • gradd 5: tir amaethyddol o ansawdd gwael iawn

Yn ôl polisi cynllunio, graddau 1 i 3a yw'r tir amaethyddol 'gorau a mwyaf amlbwrpas'. Dyna ryw 7% o dir Cymru. Dylai ceisiadau cynllunio a chynlluniau datblygu lleol sy'n ymdrin â thir gradd 1, 2 a 3a gynnwys tystiolaeth o arolygon.

Defnyddiwch y map i weld beth yw gradd y tir i'ch helpu i benderfynu a oes angen arolwg.

ar Lle.llyw.cymru