Skip to main content
Cynnwys

Casglu data ar lefel disgyblion am blant sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Arweiniad ar gofnodi a chyflwyno data

Canllawiau a gwasanaethau

Casglu data cenedlaethol (ysgolion)

Manylion y wybodaeth asesu athrawon sy'n ofynnol

Canllawiau a gwasanaethau

Casglu data ôl-16

Arweiniad ar gofnodi a chyflwyno data

Canllawiau a gwasanaethau

Casglu data presenoldeb

Arweiniad ar gofnodi a chyflwyno data

Canllawiau a gwasanaethau

Casglu data Profion Cenedlaethol Cymru (llythrennedd a rhifedd)

Cyngor ynghylch cyflwyno prawf data a rhannu â rhieni

Canllawiau a gwasanaethau

Cyfrifiad blynyddol o'r gweithlu ysgolion (CBGY)

Canllawiau ar y wybodaeth sy'n ofynnol a sut i gyflwyno

Canllawiau a gwasanaethau

Cyfrifiad ysgolion blynyddol ar lefel disgyblion (CYBLD)

Canllawiau ar y wybodaeth sy'n ofynnol a sut i gyflwyno

Canllawiau a gwasanaethau

Dyddiadau allweddol a chynllunio gwaith (casglu data)

Pa ddata y mae angen i chi gyflwyno a phryd

Canllawiau a gwasanaethau

Rheoli gwybodaeth i ysgolion

Canllawiau ynghylch cadw a throsglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion

Canllawiau a gwasanaethau

Rhannu’r dudalen hon