Neidio i'r prif gynnwy

Yn dilyn y sefyllfa gyfredol am COVID-19, ni fydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl derbyn unrhyw gasgliadau data statudol sydd wedi’u hamserlenni i’w casglu cyn gwyliau haf ysgolion ond sydd heb ddechrau eto.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Casgliad data Presenoldeb: Cynradd 2020
  • Casgliad data Presenoldeb: Uwchradd 2020
  • Casgliad Data Cenedlaethol (CDC) 2020
  • Casgliad data Profion Cenedlaethol Cymru (PCC) 2020 (gan nad yw’r profion yn cymryd lle bellach)

Mae hyn yn golygu bydd pob sefydliad addysg wedi’u cynnal ac awdurdodau lleol yn cael eu rhyddhau’n hollol o’u gofynion statudol i ddychwelyd y casgliadau data uchod i Lywodraeth Cymru.

Felly, rydym wedi penderfynu canslo’r casgliadau uchod er mwyn lleddfu unrhyw straen a phwysau di-angen ar ysgolion ac awdurdodau lleol yn ymwneud â rhain ac i ganolbwyntio ar faterion llawer mwy pwysig ar hyn o bryd, megis cynorthwyo disgyblion sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn ystod yr amgylchiadau eithriadol yma.

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) 2020

Bydd DEWi yn cau ar gyfer y casgliadau statudol CYBLD ac EOTAS 2020, am 15:00 ar ddydd Gwener 20 Mawrth 2020. Bydd Llywodraeth Cymru yn dadansoddi’r data sydd wedi’u ddychwelyd hyd yma i benderfynu are eu defnydd i sicrhau nad yw’r holl ymdrech a gwaith sydd wedi cael eu rhoi gan ysgolion ac awdurdodau lleol yn cael eu gwastraffu. Ni does unrhyw fwriad i gynnal y cyfnod dilysu arferol ar hyn o bryd.

Casgliad data Ôl-16 2020

Rydym yn ystyried ein dull i ymdrin â’r casgliad Ôl-16, sydd fel arfer yn cael ei gynnal yn nhymor yr hydref, a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach ar hyn yn yr wythnosau nesaf.

Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgolion (CBGY) 2019 a 2020

Fel ar gyfer CYBLD ac EOTAS 2020, bydd DEWi yn cau ar gyfer casgliad statudol CBGY 2019 am 15:00 ar ddydd Gwener 20 Mawrth 2020. Hefyd, bydd Rhan 2 y casgliad oedd i’w gyflwyno yng nghasgliad CBGY 2020 i gasglu gwybodaeth ar elfennau ôl-syllol am y flwyddyn academaidd flaenorol (h.y. data 2019/20 ar gyfer casgliad Tachwedd 2020) yn cael ei ohirio tan Dachwedd 2021. Felly ni fydd data ar recriwtio a chadw, cyflenwi ac absenoldebau yn cael eu casglu fel rhan o CBGY ym mis Tachwedd 2020 bellach ac yn cael eu gohirio tan gyfrifiad 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’r uchod, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar IMS@gov.wales