Cysylltwch â'r Tîm Digidol Corfforaethol i greu casgliad.

Defnyddiwch gasgliad i ddiwallu angen y defnyddwyr i grwpio cynnwys ar sail rhywbeth arall heblaw pwnc:

  • cyfnod amser; trawsgydymffurfio 2017, trawsgydymffurfio 2018
  • cynulleidfa; Cymorth i Brynu – Cymru: pecyn i adeiladwyr a datblygwyr
  • math; Ysgolion fel sefydliadau dysgu: astudiaethau achos
  • angen arbenigol, gan gynnwys grwpio cynnwys o sawl pwnc gwahanol; Awdurdod Cyllid Cymru: canllawiau technegol

Dilynwch y meini prawf hyn i leihau’r wybodaeth a restrir ar dudalen pwnc. Cyfyngwch y rhestr i ganolbwyntio ar anghenion pwysicaf y defnyddwyr.

Gallwch ychwanegu cynnwys at fwy nag un casgliad.

Peidiwch â chreu casgliad:

  • yn hytrach nag is-bwnc; is-bynciau yw ein prif ddull o grwpio cynnwys
  • ar gyfer cynnwys na fyddai defnyddwyr ei angen nac yn disgwyl ei weld gyda’i gilydd
  • yn hytrach na system rheoli cynnwys
  • ar gyfer cyhoeddiad unigol