Menter er mwyn sicrhau bod Cymru’n wlad sy’n caru pryfed peillio yw Caru Gwenyn.

Dyma’r cynllun cenedlaethol cyntaf o’i fath. Hoffem weld holl sefydliadau Cymru yn cymryd rhan, gan gynnwys:

  • cymunedau a sefydliadau cymunedol
  • ysgolion
  • cyrff cyhoeddus
  • cynghorau tref a chynghorau cymuned
  • busnesau
  • prifysgolion a cholegau
  • mannau addoli

Nid cynllun ar gyfer gwenyn yn unig mohono Caru Gwenyn. Hoffem weld pobl yn cymryd camau er mwyn helpu ein holl bryfed peillio.