Neidio i'r prif gynnwy

Mae Canolfan LifePoint wedi’i hehangu a’i hadnewyddu gyda chymorth  £308,768 gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru sy’n cyfateb i ghyfraniad yr Eglwys ei hun.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae Canolfan LifePoint wedi’i hehangu a’i hadnewyddu gyda chymorth  £308,768 gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru sy’n cyfateb i ghyfraniad yr Eglwys ei hun.

Yn agoriad swyddogol Canolfan Lifepoint, dywedodd Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant:

"Rwy wedi mwynhau cwrdd â staff a gwirfoddolwyr  y ganolfan a chael cyfle i weld y gwaith sydd wedi'i wneud o ganlyniad i'r grant gan y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

"Bydd y ganolfan mewn sefyllfa dda i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi yn y dyfodol.  Bydd yr ystod o weithgareddau a fydd ar gael hefyd yn rhoi cyfle i bobl o bob oed gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd.

“Mae’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn gwneud llawer mwy na gwella adeiladau. Mae’r Rhaglen yn magu hyder pobl leol i allu cymryd mwy o ran yn eu cymunedau mewn modd sy’n gwella’u bywydau bob dydd.

"Mae’r rhaglen wedi darparu cyfanswm o dros £16 miliwn o bunnau i 60 o brosiectau ar draws Cymru hyd yn hyn.”

Rhannu’r dudalen hon