Adroddiad ystadegol ar y newid yng nghanlyniadau TGAU canolfannau yng Nghymru ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020.

Sefydliad: