Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad ystadegol ar y newid yng nghanlyniadau TGAU canolfannau yng Nghymru ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020.

Sefydliad:

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ohirioio y cyhoeddiad hwn tan 12 Hydref 2020.