Skip to main content

Adroddiad ystadegol ar y newid yng nghanlyniadau TGAU canolfannau yng Nghymru ar gyfer cyfres arholiadau haf 2019.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Adroddiadau

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373253

Rhannu’r dudalen hon