Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae ysgolion a darparwyr eraill yn gallu gwneud eu safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr.

Darllen manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Newidiadau allweddol i'r ddogfen

  • Canllawiau ar ddefnydd gorchuddion wyneb.
  • Y sefyllfa ddiwygiedig ar warchod yn dilyn cyhoeddiad y Prif Swyddogion Meddygol i roi’r gorau i warchod dros dro o 16 Awst ymlaen.
  • Canllawiau ar gludiant ysgol i ddarparu mwy o eglurder.
  • Manylion diwygiedig am fwyd mewn ysgolion a threfniadau arlwyo er mwyn rhoi mwy o eglurhad.
  • Cyngor hunan-ynysu a chyngor ar Brofi, Olrhain, Diogelu wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu bod hunan-ynysu wedi newid o 7 i 10 diwrnod yn unol â’r DU.
  • Diweddariad ar bresenoldeb i adlewyrchu adborth gan randdeiliaid ar godio.
  • Dolen at Adnodd asesu risg y gweithlu addysg.
  • Ymweliadau addysgol.
  • Darpariaeth meithrin.
  • Cynnal imiwneiddio yn ystod COVID-19.